Trackwell Fangstdagbok

Full oversikt over fangsten

Trackwell elektronisk Fangstdagbok er godgjent i Norge for alle fiskerisoner og fiskeredskap.

Basisversion

  • Elektronisk fangstdagbok med historikk
  • Rapportering til fiskeridirektoratet
  • Landing og sluttseddel
Rederimodulen mottar data fra fangsdagboken ombord på fartøyene. Dataen lagres i en database for videre behandling og analyse. Rederimodulen gir brukeren mulighet til å se gjeldende posisjon for hvert fartøy i nåtid.
Fangstanalyse (CatchViewer) er en tilleggsmodul til som tillater brukeren å se den nåværende posisjonen til hvert enkelt fartøy i nær sanntid og historikken for tidligere turer, alt på et detaljert elektronisk kart.
Produktlogg fungerer som en forlengelse av den elektroniske fangst dagboken, egnet for fartøy der fangsten sorteres om bord. Den håndterer informasjon vedrørende kvantitet og kvalitet på fangsten.

Maritim kommunikasjon

Støtter de fleste kommunikasjonssystem, som VSAT, 3G, ICE, VHF data, BlueTraker og Inmarsat.

Supporttelefon for TrackWell fangstdagbok

Tjenesten kan kjøpes i to nivåer:

  1. Support på dagtid, hverdager kl. 09.00 – 16.00
  2. Support døgnet rundt alle dager

Når dere inngår avtaler sendes en e-post til maritime@trackwell.com med informasjon om:

  • Båtens navn
  • Båtens kallesignal
  • Hvilken tjeneste som er bestilt

TJENESTENS TELEFONNUMMER: +47 911 54 400

Get In Touch

Contact us today for more information about our services.

+354 5100 600
Trackwell
Laugavegi 178
105 Reykjavík, Iceland

Latest News